0
ITEM
Tel : 02-570-9488
ID Line : siamfingerscan

นาฬิกายาม

นาฬิกายาม

นาฬิกายาม อุปกณ์เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เดินตรวจตามสถานที่ บริเวณและเวลาที่เรากำหนด ใช้งานง่ายสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินสายไฟ รายงานละเอียดอย่างละเอียดในรูปแบบ Excel File 

Scroll to Top