0
ITEM
Tel : 02-570-9488
ID Line : siamfingerscan

สาระสำคัญที่ควรรู้ต่อเครื่องสแกนใบหน้า

อัพเดทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 06:34:28 น.


เครื่องสแกนใบหน้าหรือ Facial Recognition  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูหนังแนวไซไฟเมื่อสิบปีก่อนเครื่องสแกนใบหน้าถือว่า

เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆ  เลยในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันเครื่องสแกนใบหน้าก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายแล้ว

พอสมควรสถานที่เห็นการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าที่มากที่สุดเห็นจะ เป็นท่าอากาศยานสนามบินที่มีเครื่องสแกนใบ

หน้า
ไว้เพื่อบันทึกข้อมูลของคนเข้าออกประเทศที่มีจำนวนมากและ เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลรวมไปถึงเป็นการใช้

เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกข้อมูลความเฉพาะเจาะจงของบุคคล ที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำที่สุด ทั้งนี้สาระสำคัญที่อยู่คู่

กับเครื่องสแกนใบหน้าที่นอกเหนือจากในหนังที่เราได้พบเจอกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างกลมกลืมและ

สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้สาระสำคัญที่แท้จริงที่ควรรู้ต่อเครื่องสแกนใบหน้านั้นปรากฏดังต่อไปนี้

 1.เครื่องสแกนใบหน้าเป็นตัวล็อกประตูที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องสแกนใบหน้าได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันมากขึ้นโดยที่เห็นเป็นที่นิยมที่สุดจะเป็นการนำเครื่องสแกน

ใบหน้า
มาใช้เป็นเครื่องควบคุมการเข้าออก เห็นได้จากหนังหรือซีรีย์แนววิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ของอเมริกาจะเห็นว่าเวลาที่

นักวิทยาศาสตร์ จะต้องเข้าห้องที่เก็บงานทดลองหรือตัวยาที่สำคัญมากๆ จำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นตอนการปลอดภัยต่างๆ ซึ่ง

หนึ่งในขั้นตอนเหล่านั้นคือการใช้เครื่องสแกนใบหน้าเพื่อระบุตัวตนก่อนเข้าเครื่อง โดยคุณประโยชน์เครื่องสแกนใบหน้า

นี้ได้เพิ่มเติมเป็นตัวล็อกประตูเข้าออกที่มีประสิทธิภาพพร้อมจำกัดการเข้าออกของบุคคลต่อพื้นที่ที่ต้องการควบคุมได้เป็น

อย่างดี 

2.เครื่องสแกนใบหน้าใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด

เครื่องสแกนใบหน้าส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพื่อช่วยในการใช้งานเพื่อสแกนใบหน้าได้แม้ในที่มืด เครื่องสแกน

ใบหน้า
นี้แม้จะมีแสงไฟน้อยหรือสลัวๆ หรือแสงแดดจ้าก็ยังสามารถที่จะสแกนใบหน้าของบุคคลได้อย่างแม่นยำอย่างมาก ดัง

นั้นแล้วจึงไม่ต้องกังวลถึงข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานในที่มืดว่าสามารถทำ

งานได้ดีและมีโทษหรือไม่อย่างไรเพราะเทคโนโลยีอินฟราเรดนั้นปลอดภัยต่อสายตามนุษย์นั่นเอง

3.เครื่องสแกนใบหน้าเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้

เครื่องสแกนใบหน้าที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงานหรืออนุมัติการเปิดประตูเข้าออกให้กับพนักงานแล้วนั้นเป็น

เทคโนโลยีที่นำสมัยและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนทุกองค์กรและใช้งานได้ง่ายอย่างปลอดภัย ยากต่อการงัดแงะหรือการเจาะ

ข้อมูลไปปลอมแปลง ถือว่าเป็นความสำเร็จของวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนี้ที่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกันจน

ผลิตออกมาได้เป็นเครื่องสแกนใบหน้าที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวันได้ในขณะนี้Scroll to Top