0
ITEM
Tel : 02-570-9488
ID Line : siamfingerscan

เครื่องสแกนใบหน้ากับความสำคัญของบริการหลังการขาย

อัพเดทเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 19:21:17 น.


หลังจากที่เราได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติและฟังก์ชั่นพื้นฐานของเครื่องสแกนใบหน้ากันแล้ว สิ่งต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันที่ไม่

ควรลืมพิจารณาคือ รูปแบบการให้บริการหลังการขาย เพราะสิ่งนี้ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องรูปแบบที่ต้องการใช้งานที่มีต่อ

เครื่องสแกนใบหน้า หรืออุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมที่มีเครื่องสแกนใบหน้าว่าต้องมีเพิ่มเติมมากน้อยเพียงไหน รวมไปถึงรูป

แบบการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนใบหน้า ทั้งนี้การพิจารณาคือบริการหลังการขายของเครื่องสแกนใบหน้านั้นเรา

สามารถที่จะสอบถามกับบริการที่จะได้รับจากบริษัทจัดจำหน่ายที่เราติดต่อด้วยได้โดยตรง ว่าหลังจากที่เราได้ตัดสินใจซื้อ

เครื่องสแกนใบหน้ามาแล้วว่าได้มีการให้บริการหลังการขายต่อเครื่องสแกนใบหน้าอย่างไรบ้าง

1.ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสแกนใบหน้าให้ฟรี

สอบถามการให้บริการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า พร้อมทั้งระบุลักษณะที่ตั้งทำเลขององค์กรของท่านว่าเป็นในลักษณะใด

ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่าทำเลดังกล่าวนั้นเหมาะสมที่จะติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าหรือไม่และมีเหตุที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดเพิ่ม

เติมสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าเพิ่มอีกหรือไม่

2.มีการให้คำแนะนำและสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น

สอบถามถึงการให้บริการการสอนการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าและคู่มือสำหรับการใช้เครื่องสแกนใบหน้าว่ามีพร้อม

ขนาดไหน สามารถเรียกมาให้บริการอีกได้หรือไม่ในกรณีที่องค์กรมีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบงานดึงข้อมูลจากเครื่องสแกน

ใบหน้า
รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาเครื่องสแกนใบหน้าเบื้องต้นหรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่พบกับเครื่องสแกนใบหน้า

3.ช่องทางการสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมหลังจากติดตั้งแล้ว

หลังจากที่ติดตั้งแล้ว อย่าลืมสอบถามถึงช่องทางการขอคำแนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน

เครื่องสแกนใบหน้าขึ้นไว้อีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาแรกๆที่ปรับเปลี่ยน

องค์กรมาให้เครื่องสแกนใบหน้า ทั้งนี้ถือว่าเป็นการเช็กบริการหลังการขายและความเป็นมิตรของผู้จำหน่ายเครื่องสแกน

ใบหน้า
อีกทางหนึ่งด้วยว่ามีคอลเซ็นเตอร์หรือหน่วยงานที่ให้คำแนะนำหลังจากติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าเสร็จแล้วอีกหรือ

ไม่

4.ระยะเวลาการรับประกันและบริการหลังจากหมดประกัน

ตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันของเครื่องสแกนใบหน้า อายุการใช้งาน และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหลังเครื่องสแกนใบ

หน้า
หมดประกันค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งการสำรองการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าเวลาที่เครื่องสแกนใบ

หน้า
รุ่นปัจจุบันที่เราใช้งานนั้นทำได้อย่างไรบ้าง

ทั้งนี้อย่าลืมนำข้อมูลการบริการหลังการขายตาที่ได้แนะนำทั้งสี่ข้อนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบยี่ห้อและร้านค้าที่จัดจำหน่าย

เครื่องสแกนใบหน้า ทั้งนี้เพื่อจะให้ท่านสามารถตรวจสอบและได้เลือกใช้บริการจากตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกนใบหน้าที่

เหมาะสมได้อย่างที่สุดScroll to Top