0
ITEM
Tel : 02-570-9488
ID Line : siamfingerscan

3 วิธีสำหรับองค์กรเพื่อเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้า

อัพเดทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 07:41:42 น.


โดยหลักการพื้นฐานของเครื่องสแกนใบหน้านั้นมีคุณสมบัติและฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักเพราะสำหรับ

เครื่องสแกนใบหน้าแต่ละยี่ห้อนั้นมักมีพื้นฐานของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ การให้บริการ ฟังก์ชั่นต่างๆ เบื้องต้นที่ไม่แตกต่างกันมาก

นัก แต่เหตุผลสำคัญของการการเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้าขององค์กรนั้นเพราะว่าการเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้านั้นเป็น

การใช้งานโดยรวมขององค์กร ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนใบหน้าควรทำการสำรวจความคิดเห็นและความ

ต้องการขององค์กรของตนเพื่อให้สามารถได้เครื่องสแกนใบหน้าที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กรตนอย่างที่สุด

เพื่อที่เครื่องสแกนใบหน้าจะสามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ด้วย

1.สำรวจความต้องการองค์กรของตน

ก่อนที่จะทำการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องสแกนใบหน้าว่ารุ่นหรือแบบไหนที่เหมาะสมกับองค์กรของตนนั้นสิ่งแรกที่ควรตั้งคำ

ถามคือการสอบถามสำรวจความต้องการในการใช้งานของตน สอบถามความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่

ต้องใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าทั้งนี้ควรพิจารณาไปถึงความต้องการทางด้านเอกสารและการใช้งานอื่นๆที่จะได้จากข้อมูลของ

เครื่องสแกนใบหน้าเพื่อที่จะได้เครื่องสแกนใบหน้าที่มีความเหมาะสมตรงกับรูปแบบความต้องการขององค์กรได้อย่างครบถ้วน

ที่สุด

2.สำรวจอุปกรณ์ติดตั้งหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ประกอบกับเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้าต้องมีการทำการติดตั้งทั้งนี้ควรทำการสอบถามไปยังผู้จำหน่ายถึงอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ ที่ต้องใช้ รวมไปถึง

บริเวณขององค์กรที่ต้องที่ต้องทำการติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้านั้นมีทำเลที่เหมาะสมแก่การใช้งานหรือเปล่า ทั้งนี้ควรเลือก

บริเวณติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าในที่ร่มที่ไม่โดนแสงแดดจ้าหรือเป็นทางที่น้ำฝนสาดไหลผ่านโดนเครื่องสแกนใบหน้าได้ทั้ง

นี้ควรสอบถามรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบด้วยว่ามีลักษณะแบบใด และสามารถดึงข้อมูลออกมาได้เป็นรูป

แบบใด

3.สำรวจคุณภาพและงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับเครื่องสแกนใบหน้า

หลักสำคัญที่ลืมไปเสียไม่ได้ก่อนจะตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนใบหน้าหลักจากที่สำรวจความต้องการและพิจารณาเรื่องสำรวจ

อุปกรณ์ติดตั้งและซอฟต์แวร์ของเครื่องสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วนั่นคืองบประมาณขององค์กรที่มีต่อการซื้อเครื่องสแกนใบ

หน้าว่ามีเท่าไร บางครั้งงบประมาณที่น้อยเกินไปอาจทำให้ได้เครื่องสแกนใบหน้าที่มีคุณสมบัติปานกลางโดยเมื่อเทียบกับ

เครื่องสแกนใบหน้าที่มีคุณสมบัติและคุณภาพสูงอาจจะต้องเพิ่มงบประมาณที่มากขึ้นอีกซักหน่อยก็จะได้เครื่องสแกนใบหน้าที่

คุ้มค่ากว่ามาก ดังนั้นแล้วอย่าเพียงแต่ปล่อยให้งบประมาณเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญควรคำนึงถึง

คุณภาพ ความคุ้มค่า ความคงทน ความเหมาะสมของการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าอีกด้วยScroll to Top